REKLAMA

ALTUS S.A.: Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego

2021-04-20 17:25
publikacja
2021-04-20 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS S.A.
Temat
Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
Wskazane powyżej raporty roczne za rok 2020 zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Pozostałe terminy publikacji kolejnych raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. nie ulegają zmianie.


§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2021-04-20 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki