REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Rekomendacja Rady Dyrektorów dotycząca kandydata na nowego niezależnego Dyrektora

2022-01-21 20:06
publikacja
2022-01-21 20:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-21
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Dyrektorów dotycząca kandydata na nowego niezależnego Dyrektora
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada dyrektorów („Rada”) Allegro.eu („Spółka”) postanowiła przedłożyć najbliższemu walnemu zgromadzeniu Spółki (którego data nie została jeszcze ustalona) rekomendację dotyczącą powołania Pana Pedro Arnta na niezależnego dyrektora, na podstawie rekomendacji komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji Spółki („Komitet”).

Pan Arnt został wskazany przez Komitet jako odpowiedni kandydat do powołania przez walne zgromadzenie Spółki. Pan Arnt spełnia kryteria określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz protokole Komitetu i wyraża zgodę na powołanie go na niezależnego dyrektora Spółki.

Pedro Arnt, obywatel Brazylii i Wielkiej Brytanii, od ponad 20 lat pracuje na różnych stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w branży technologii internetowych dla konsumentów, od 2011 roku pełniąc funkcję dyrektora finansowego MercadoLibre (MELI), jednej z największych i najbardziej szanowanych globalnych platform handlowych. Od momentu dołączenia w 1999 roku (rok założenia MELI) odgrywał kluczową rolę w rozwoju i międzynarodowej ekspansji firmy.

Ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami od wczesnych etapów rozwoju korporacyjnego i marketingu, poprzez zarządzanie operacjami związanymi z obsługą klienta, kontynuując karierę jako Wiceprezes ds. Planowania Strategicznego, Treasury i Relacji Inwestorskich oraz biorąc aktywny udział w przekształceniu spółki z prywatnej w publiczną. Dziś MercadoLibre zatrudnia ponad 30 000 pracowników i jest najpopularniejszą witryną e-commerce w Ameryce Łacińskiej pod względem liczby odwiedzających, przyciągając ponad 300 milionów zarejestrowanych użytkowników.

Przed dołączeniem do MercadoLibre Pedro pracował dla The Boston Consulting Group w biurach w Buenos Aires i São Paulo. Posiada tytuł licencjata, magna cum laude, uzyskany na Haverford College oraz tytuł magistra na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Rada uważa, że powołanie Pana Arnta na niezależnego dyrektora leży w najlepszym interesie Spółki, będąc krokiem w kierunku ogłoszonego celu, aby większość członków Rady była niezależna.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


21 January 2022

Current report No. 3/2022

Title: Recommendation of the Board of Directors regarding the candidate
for a new independent Director

Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information

The board of directors (the “Board”) of the Allegro.eu (the “Company”)
resolved to submit to the approval of the forthcoming general meeting of
the shareholders of the Company (the date of which is yet to be
scheduled) the appointment of Mr Pedro Arnt as an independent director
upon recommendation of the remuneration and nomination committee of the
Company (the "Remuneration and Nomination Committee").


Mr Arnt has been identified and nominated by the Remuneration and
Nomination Committee as a suitable candidate for appointment by the
general meeting of the Company. Mr Arnt will meet the criteria set forth
in the WSE Code of Best Practice and the protocol of the Remuneration
and Nomination Committee and has expressed his consent to be appointed
as an independent director of the Company.


A dual Brazilian and British national, Pedro Arnt has been working for
over 20 years in various senior leadership capacities in the consumer
internet industry, serving since 2011 as the Chief Financial Officer of
MercadoLibre (MELI), one of the largest and most-respected global
marketplaces. Since joining in 1999 (the year of MELI’s founding), he
has been instrumental in the growth and international expansion of the
business.


Over his career, he has held roles in various capacities gaining
multi-year experience leading a variety of teams, from early-stage
corporate development and marketing, through managing the company’s
customer experience operations, continuing as Vice President of
Strategic Planning, Treasury & Investor Relations and actively
participating in the transition from a private to a public company.
Today Mercado Libre has over 30,000 employees and is Latin America’s
most popular ecommerce site by number of visitors, having attracted over
300 million registered users.


Prior to joining MercadoLibre, Pedro worked for The Boston Consulting
Group in the Buenos Aires and São Paulo offices. He holds a bachelor’s
degree, magna cum laude, from Haverford College and a master’s degree
from the University of Oxford.


The Board believes that the appointment of Mr Arnt as an independent
director would be in the best interests of the Company, being a step
towards the announced target of a majority of Board Members being
independent.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Darren Huston Director
2022-01-21 Francois Nuyts Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki