REKLAMA
Tylko u nas

ALLEGRO.EU S.A.: Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

2022-05-13 09:35
publikacja
2022-05-13 09:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSU_JE_220512.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 12 maja 2022 r. powiadomienia o transakcji („Powiadomienie”), przesłanego przez Jonathana Easticka, Dyrektora Wykonawczego Spółki i Dyrektora Finansowego Grupy, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienie dotyczy instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki („AIP”, Plan Motywacyjny Allegro).

Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
PSU_JE_220512.pdfPSU_JE_220512.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


13 May 2022

Current report No. 22/2022

Legal basis: art. 19 MAR

Title: Notification on transaction received under Art. 19 MAR

The Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”) hereby informs that
on 12 May 2022 it received transaction notification (the
“Notification”), sent by Jonathan Eastick - Executive Director of the
Company and Group Chief Financial Officer, according to Article 19.1 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).

The Notification relates to the financial instruments linked to the
Company’s shares, awarded under the Company’s incentive plan („AIP”,
Allegro Incentive Plan).

The Notification has been attached to this report.

Allegro.eu, société anonyme, registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Francoisz Nuyts Director
2022-05-13 Franciszek Rychlik Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki