REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

2022-08-11 18:15
publikacja
2022-08-11 18:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Notification_Eastick1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notification_Favara1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notification_Roberts1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notification_Roberts2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-11
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniach 10 i 11 sierpnia 2022 r. powiadomień o transakcjach („Powiadomienia”), przesłanych przez:

(i) Jonathana Easticka, Dyrektora Wykonawczego Spółki, Dyrektora Finansowego Grupy i członka zarządu Allegro sp. z o.o.,
(ii) Alvise Favara, członka zarządu Allegro sp. z o.o. i Chief Commercial Officera oraz
(iii) Davida Robertsa, członka zarządu Allegro sp. z o.o. i Chief Technology and Product Officera;

zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Powiadomienia przesłane przez pana Easticka i pana Favarę dotyczą instrumentów finansowych związanych z akcjami Spółki, przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki, natomiast Powiadomienia przesłane przez pana Robertsa dotyczą zarówno instrumentów finansowych związanych z akcjami, jak i akcji Spółki, przysługujących i wydanych jako pierwsza transza nagrody przyznanej Panu Robertsowi w ramach programu motywacyjnego Spółki.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.


Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
Notification Eastick1.pdfNotification Eastick1.pdf
Notification_Favara1.pdfNotification_Favara1.pdf
Notification_Roberts1.pdfNotification_Roberts1.pdf
Notification_Roberts2.pdfNotification_Roberts2.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


11 August 2022

Current report No. 32/2022

Legal basis: art. 19 MAR

Title: Notifications on transactions received under Art. 19 MAR

The Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”) hereby informs that
on 10 and 11 August 2022 it received transaction notifications (the
“Notifications”), sent by:


(i) Jonathan Eastick - Executive Director of the Company, Group Chief
Financial Officer and a member of the management board of Allegro sp. z
o.o.,


(ii) Alvise Favara - a member of the management board of Allegro sp. z
o.o. (a wholly-owned subsidiary of the Company) and Chief Commercial
Officer, and


(iii) David Roberts - a member of the management board of Allegro sp. z
o.o. and Chief Technology and Product Officer,

according to Article 19.1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).

The Notifications sent by Mr Eastick and Mr Favara relate to the
financial instruments linked to the Company’s shares, awarded under the
Company’s incentive plan, while the Notifications sent by Mr Roberts
relate both to the financial instruments linked to the Company’s shares
and to the Company’s shares, vested and released as a first tranche of
the award, granted to Mr Roberts under the Company’s incentive plan.

The Notifications have been attached to this report.
Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Francois Nuyts Director
2022-08-11 Franciszek Rychlik Disclosure Officer
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki