REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALLEGRO.EU S.A.: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

2021-11-23 11:53
publikacja
2021-11-23 11:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Transaction_notification_15.11.21_Marcin_Lachajczyk_v5_(2).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Transaction_notification_18.11.21_Marcin_Lachajczyk_v5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Transaction_notification_18.11.21_Marcin_Lachajczyk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu następujących powiadomień o transakcjach, które zostały przesłane przez Marcina Łachajczyka, członka zarządu Ceneo.pl sp. z o.o. – polskiej spółki zależnej Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR):

a. pierwotne powiadomienie otrzymane przez Spółkę w dniu 19 listopada 2021 r. wraz z jego zmianą otrzymaną w dniu 22 listopada 2021 r.;

b. zmiana powiadomienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2021 w dniu 18 listopada 2021 r.

Powiadomienia zostały załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

Załączniki
Plik Opis
Transaction notification 15.11.21 Marcin Lachajczyk v5 (2).pdfTransaction notification 15.11.21 Marcin Lachajczyk v5 (2).pdf
Transaction notification 18.11.21 Marcin Lachajczyk v5.pdfTransaction notification 18.11.21 Marcin Lachajczyk v5.pdf
Transaction notification 18.11.21 Marcin Lachajczyk.pdfTransaction notification 18.11.21 Marcin Lachajczyk.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date: 23 November 2021


Current report No. 16/2021

Legal basis: art. 19 MAR

Title: Notifications on transactions received under Art. 19 MAR

The Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”) hereby informs that
it has received the following transactions notifications that have been
sent by Marcin Łachajczyk, a member of the management board of Ceneo.pl
sp. z o.o. – a Polish subsidiary of the Company according to Article
19.1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR):

a. the initial notification received by the Company on 19 November 2021,
together with its amendment received on 22 November 2021;

b. the amendment of the notification of which the Company informed in
the current report No. 15/2021 on 18 November 2021.

The notifications have been attached to this report.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Darren Huston Director
2021-11-23 Francois Nuyts Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki