REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

2021-11-18 14:57
publikacja
2021-11-18 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Transaction_notification_-_Marcin_Lachajczyk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:

Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach („Powiadomienie”), które zostało przesłane przez Marcina Łachajczyka, członka zarządu Ceneo.pl sp. z o.o. – polskiej spółki zależnej Spółki, zgodnie z art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR). Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

Załączniki
Plik Opis
Transaction notification - Marcin Lachajczyk.pdfTransaction notification - Marcin Lachajczyk.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date: 18 November 2021


Current report No. 15/2021


Legal basis: art. 19 MAR


Title: Notifications on transactions received under Art. 19 MAR


The Board of Directors of Allegro.eu (the “Company”) hereby informs that
it has received transaction notification (the “Notification”) that has
been sent by Marcin Łachajczyk - a member of the management board of
Ceneo.pl sp. z o.o. – a Polish subsidiary of the Company according to
Article 19.1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR). The
Notification has been attached to this report.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Darren Huston Director
2021-11-18 Jonathan Eastick Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki