REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Otrzymanie informacji o rozpoczęciu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Allegro.eu

2021-03-16 19:11
publikacja
2021-03-16 19:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2_2021_Allegro.eu_-_Launch_press_release.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 2 / 2021 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o rozpoczęciu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Allegro.eu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2021 roku o godzinie 17:25 czasu polskiego Spółka otrzymała od banku inwestycyjnego zaangażowanego w proces zapoczątkowany przez akcjonariuszy Spółki, tj. Cidinan S.À R.L, Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.À R.L („Akcjonariusze”), kopię komunikatu prasowego informującego o rozpoczęciu przyspieszonego budowania księgi popytu istniejących akcji Spółki, którego celem jest sprzedaż do 76,5 mln akcji zwykłych Spółki, uprawniających do 7,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymany komunikat prasowy.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
2_2021_Allegro.eu - Launch press release.pdf2_2021_Allegro.eu - Launch press release.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; background-color: #ffffff; margin-top: 14pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 14pt; padding-left: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-c638acc1-7fff-9810-0fd1-5fed6b51c896"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Open Sans,sans-serif" color="#000000">Current
report No. 2/2021</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; background-color: #ffffff; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 14pt; padding-left: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-c638acc1-7fff-9810-0fd1-5fed6b51c896"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="11pt" face="Open Sans,sans-serif" color="#000000">Receipt
of information on the commencement of an accelerated placement of the
shares of Allegro.eu</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; background-color: #ffffff; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-bottom: 14pt; padding-left: 0pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-c638acc1-7fff-9810-0fd1-5fed6b51c896"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Open Sans,sans-serif" color="#000000">The
Board of Directors of Allegro.eu (the „Company”) hereby informs that on
16 March 2021 at 5:25 pm CET, it received from an investment bank
engaged in the process launched by the shareholders of the Company, i.e.
Cidinan S.À R.L, Permira VI Investment Platform Limited, and Mepinan S.À
R.L (the “Shareholders”), a copy of a press release informing of the
commencement of an accelerated placement of existing share capital, the
purpose of which is to sell to up to 76.5 million of the Company’s
ordinary shares entitling to 7.5% of votes at the General Meeting of the
Company. </font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; background-color: #ffffff; margin-top: 0pt; margin-bottom: 14pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-c638acc1-7fff-9810-0fd1-5fed6b51c896"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Open Sans,sans-serif" color="#000000">The
press release received from the bank is attached to this report.</font></span>
</b>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-25c4a151-7fff-b36b-13b4-f9af7cd84694"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="8pt" face="Open Sans,sans-serif" color="#0a0a0a">Allegro.eu
is a Luxembourg public limited liability company (</font></span><font size="8pt" face="Open Sans,sans-serif" color="#0a0a0a"><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><i>société
anonyme</i></span><span style="background-color: #ffffff; font-variant: normal; white-space: pre-wrap">),
registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.</span></font></b>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-16 Jonathan Eastick Director
2021-03-16 Francois Nuyts Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki