REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Dobrowolne zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji

2023-06-26 22:44
publikacja
2023-06-26 22:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mepinan_notification_Issuer.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MEP_Allegro_chart.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-26
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Dobrowolne zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 11 luksemburskiej ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r. o wymogach przejrzystości, z późniejszymi zmianami (“Ustawa”)


Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. otrzymała powiadomienie dotyczące znacznego pakietu akcji, przesłane przez akcjonariusza Spółki, tj. Mepinan S.à r.l. Powiadomienie zostało załączone do niniejszego raportu.Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.
Załączniki
Plik Opis
Mepinan notification Issuer.pdfMepinan notification Issuer.pdf
MEP Allegro chart.pdfMEP Allegro chart.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 17/2023

26 June 2023

Title: Voluntary major shareholding notification

Legal basis: Article 11 of the Luxembourg Law of 11 January 2008 on
transparency requirements, as amended (the "Law")
The Board of Directors of Allegro.eu (the „Company”) hereby informs that
on 22 June 2023, it received notification with respect to major holding
in accordance with the Law, sent by the shareholder of the Company, i.e.
Mepinan S.à r.l. The notification is attached to this report.Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg Business Register:
B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-26 Roy Perticucci Director
2023-06-26 Rafał Janiak Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki