REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2022

2022-01-13 21:28
publikacja
2022-01-13 21:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2022
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) informuje o datach publikacji raportów okresowych w roku 2022:

1. Raport roczny za rok 2021:
- Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. - 24 lutego 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
- Skonsolidowany raport roczny za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r. - 24 lutego 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. - 26 maja 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
- Skonsolidowany raport kwartalny za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2022 - 24 listopada 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

3. Skonsolidowany raport półroczny za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. - 29 września 2022 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Spółka informuje ponadto, że nie będzie publikować osobnych skonsolidowanych raportów kwartalnych za czwarty kwartał 2021 r. oraz za drugi kwartał 2022 r.

Późniejszy harmonogram raportowania dla okresów kończących się w 2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest z oczekiwaną pierwszą konsolidacją z Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o. (patrz raport bieżący nr 14/2021).

Podstawa prawna: Art. 3 i 4 luksemburskiej ustawy o obowiązku przejrzystości z 11 stycznia 2008 r. (z późn. zm.).

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


13 January 2022

Current report No. 2/2022

Title: The dates of publication of the periodic reports in the calendar
year 2022

The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company") hereby informs
about the publication dates of the periodic reports in 2022:

1. Annual reports for 2021:


- Standalone annual report for the 12 months ended 31 December 2021 – 24
February 2022 (before the Warsaw Stock Exchange opening)


- Consolidated annual report for the 3 and 12 month periods ended 31
December 2021 – 24 February 2022 (before the Warsaw Stock Exchange
opening).

2. Consolidated quarterly reports:


- Consolidated quarterly report for the 3 months ended 31 March 2022 –
26 May 2022 (before the Warsaw Stock Exchange opening).


- Consolidated quarterly report for the 3 and 9 month periods ended 30
September 2022 – 24 November 2022 (before the Warsaw Stock Exchange
opening).

3. Consolidated semi-annual report for 3 and 6 month periods ended 30
June 2022 – 29 September 2022 (before the Warsaw Stock Exchange opening).

The Company further informs that it will not separately publish
consolidated quarterly reports for Q4 2021 and Q2 2022.

The later reporting schedule for periods ending in 2022 compared to last
year is to allow for the expected first-time consolidation with Mall
Group a.s. and WE|DO CZ s.r.o. (see current report No. 14/2021).

Legal basis: Art. 3 and 4 of the Luxembourg Law of 11 January 2008 on
Transparency Requirements as amended.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Darren Huston Director
2022-01-13 Francois Nuyts Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki