REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2021

2021-01-15 18:20
publikacja
2021-01-15 18:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-15
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Daty publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2021
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) informuje o datach publikacji raportów okresowych w roku 2021:

1. Raport roczny za rok 2020:
- Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r. - 4 marca 2021 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
- Skonsolidowany raport roczny za okresy 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. - 4 marca 2021 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. - 13 maja 2021 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie),
- Skonsolidowany raport kwartalny za okresy 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2021 - 9 listopada 2021 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

3. Skonsolidowany raport półroczny za okres 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. - 5 sierpnia 2021 r. (przed otwarciem sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

Spółka informuje ponadto, że nie będzie publikować osobnych skonsolidowanych raportów kwartalnych za czwarty kwartał 2020 r. oraz za drugi kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 3 i 4 luksemburskiej ustawy o obowiązku przejrzystości z 11 stycznia 2008 r. (z późn. zm.).

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


15 January 2021

Current report No. 1/2021

Legal basis: Art. 3 and 4 of the Luxembourg Law of 11 January 2008 on
Transparency Requirements as amended.

Title: The dates of publication of the periodic reports in the calendar
year 2021

The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company") hereby informs
about the publication dates of the periodic reports in 2021:

1. Annual reports for 2020:


- Standalone annual report for the 12 months ended 31 December 2020 – 4
March 2021 (before the Warsaw Stock Exchange opening)


- Consolidated annual report for the 3 and 12 month periods ended 31
December 2020 – 4 March 2021 (before the Warsaw Stock Exchange opening).

2. Consolidated quarterly reports:


- Consolidated quarterly report for the 3 months ended 31 March 2021 –
13 May 2021 (before the Warsaw Stock Exchange opening).


- Consolidated quarterly report for the 3 and 9 month periods ended 30
September 2021 – 9 November 2021 (before the Warsaw Stock Exchange
opening).

3. Consolidated semi-annual report for 3 and 6 month periods ended 30
June 2021 – 5 August 2021 (before the Warsaw Stock Exchange opening).

The Company further informs that it will not separately publish
consolidated quarterly reports for Q4 2020 and Q2 2021.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-15 Darren Huston Director
2021-01-15 Jonathan Eastick Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki