REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

2021-04-29 17:30
publikacja
2021-04-29 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_28_maja_2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_dzien_28_maja_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_w_2020_r._do_pkt_6_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zestawienie_czynnosci_dokonanych_przez_Bank_w_roku_obrotowym_2020_do_pkt_7_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_do_pkt_12_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_do_pkt_12_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_funkcjonowania_polityki_wynagradzania_do_pkt_13_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektowanych_zmian_Statutu_wraz_z_uzasadnieniem_do_pkt_14_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Rady_Nadzorczej_dot._dokumentow_ZWZ.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_resolutions.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_by_the_Management_Board_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_to_be_adopted_by_the_Ordinary_General_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_activities_of_the_Supervisory_Board_item_6_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Activities_performed_by_the_Bank_in_the_financial_year_2020_item_7_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_Remuneration_item_12_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Auditor's_report_item_12_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_Report_-_remuneration_policy_in_effect_item_13_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wording_of_the_proposed_amendments_to_the_Articles_of_Association_item_14_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 28 maja 2021 r. na godz. 10.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy
ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo Rozwojowym na pierwszym piętrze.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawierają załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Bank przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem oraz uchwały Rady Nadzorczej odnoszące się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2021 r..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2021 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 maja 2021 r.
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 maja 2021 roku.pdfProjekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 28 maja 2021 roku.pdf Projekty uchwał ZWZ
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. do pkt 6 porządku obrad.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. do pkt 6 porządku obrad.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2020 do pkt 7 porządku obrad.pdfZestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2020 do pkt 7 porządku obrad.pdf Zestawienie czynności dokonanych przez Bank
Sprawozdanie o wynagrodzeniach do pkt 12 porządku obrad.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach do pkt 12 porządku obrad.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport biegłego rewidenta do pkt 12 porządku obrad.pdfRaport biegłego rewidenta do pkt 12 porządku obrad.pdf Raport biegłego rewidenta
Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania do pkt 13 porządku obrad.pdfRaport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania do pkt 13 porządku obrad.pdf Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania
Treść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem do pkt 14 porządku obrad.pdfTreść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem do pkt 14 porządku obrad.pdf Treść projektowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem
Uchwały Rady Nadzorczej dot. dokumentów ZWZ.zipUchwały Rady Nadzorczej dot. dokumentów ZWZ.zip Uchwały Rady Nadzorczej dot. dokumentów ZWZ
Supervisory Board resolutions.zipSupervisory Board resolutions.zip Supervisory Board resolutions
Notice by the Management Board on convening the Ordinary General Meeting.pdfNotice by the Management Board on convening the Ordinary General Meeting.pdf Notice by the Management Board
Draft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting.pdfDraft resolutions to be adopted by the Ordinary General Meeting.pdf Draft resolutions
Report on the activities of the Supervisory Board item 6 of the Agenda.pdfReport on the activities of the Supervisory Board item 6 of the Agenda.pdf Report on the activities of the Supervisory Board
Activities performed by the Bank in the financial year 2020 item 7 of the Agenda.pdfActivities performed by the Bank in the financial year 2020 item 7 of the Agenda.pdf Activities performed by the Bank
Report of Remuneration item 12 of the Agenda.pdfReport of Remuneration item 12 of the Agenda.pdf Report of Remuneration
Auditor's report item 12 of the Agenda.pdfAuditor's report item 12 of the Agenda.pdf Auditor's report
Supervisory Board Report - remuneration policy in effect item 13 of the Agenda.pdfSupervisory Board Report - remuneration policy in effect item 13 of the Agenda.pdf Supervisory Board Report - remuneration policy in effect
Wording of the proposed amendments to the Articles of Association item 14 of the Agenda.pdfWording of the proposed amendments to the Articles of Association item 14 of the Agenda.pdf Wording of the proposed amendments

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A.


Alior Bank Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (“the
Bank"), acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with Article
402 1 § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies, hereby convenes the
Annual General Meeting of the Bank on May 28th, 2021 at 10.00 a.m.


The Annual General Meeting of the Bank will be held at headquarters of
the Bank, Łopuszańska 38C street, in Training and Development Center
(CSR) on the 1st floor.


Complete text of the announcement regarding convening the Annual General
Meeting of the Bank including proposed meeting agenda and description of
the procedures concerning participation in the Annual General Meeting of
the Bank is included in the attachments to this current report.


Attached to this current report, the Bank also submits draft resolutions
to be discussed by the Annual General Meeting of the Bank and content of
proposed amendments to the Articles of Association with justification
and Supervisory Board resolutions relating to the Annual General Meeting.


Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along
with draft resolutions are available on the Issuer’s website at
www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki