REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zmiana w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym rezerwy na wyrok TSUE

2019-11-05 06:00
publikacja
2019-11-05 06:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiana w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym rezerwy na wyrok TSUE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W wyniku ustaleń z audytorem Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) podjął decyzję o dokonaniu zmiany w zakresie sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym kwoty rezerwy na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r., o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z dnia 24 października 2019 r. („Raport”).

Powyższa decyzja nie ma wpływu na łączny poziom utworzonej rezerwy, o którym Bank informował w przedmiotowym Raporcie.

W konsekwencji Bank:
• pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o łączną kwotę 45 mln zł,
• powiększył pozostałe koszty operacyjne o kwotę 57 mln zł (rezerwa na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r. – wcześniej prezentowana jako pomniejszenie wyniku odsetkowego),
• pomniejszył zysk netto o kwotę 83 mln zł.

Szczegółowe informacje opublikowane zostaną w Raporcie Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za III kwartał 2019 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change in the way of presentation of the provision for the judgment of
the CJEU in the financial statements


As a result of the arrangements with the auditor, the Management Board
of Alior Bank S.A. (the "Bank") decided to change the way of
presentation in the financial statements of the amount of provision for
returns related to repayments before September 11th, 2019, about which
the Bank informed in current report No. 37/2019 of October 24th, 2019
("Report").


The above decision has no impact on the total level of created
provision, about which the Bank informed in the mentioned Report.


As a consequence, the Bank:- decreased net interest income in the
third quarter of 2019 by a total of PLN 45 M;- increased other
operating expenses by PLN 57 M (provision for returns related to
repayments before September 11th, 2019 – previously presented as a
decrease in net interest income);- decreased net profit by PLN 83 M.


Detailed information will be published in the Report of the Alior Bank
Spółka Akcyjna Group for the third quarter of 2019.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2019-11-05 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki