REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zmiana w składzie Zarządu Banku

2021-10-14 17:14
publikacja
2021-10-14 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiana w składzie Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 października 2021 r. otrzymał rezygnację Pani Iwony Dudy z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz z członkostwa w Zarządzie Banku. Bank informuje, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pani Iwony Dudy rezygnacja z pełnionej funkcji i z pełnionego mandatu jest skuteczna na następujący moment: dzień 22 października 2021 r., godzina 24:00 (koniec dnia). Bank informuje równocześnie, że Pani Iwona Duda złożyła także rezygnację z pełnionego mandatu członka Zarządu Banku ze skutkiem na wyżej powołany moment.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Change in the composition of the Management Board of Alior Bank S.A.


Content of the report: Alior Bank S.A. (”Bank”) hereby informs that on
October 14th, 2021, received Ms Iwona Duda resignation from the position
of the President of the Bank’s Management Board and the membership in
the Bank’s Management Board. The Bank informs that in accordance with
the received Ms Iwona Duda statement, the resignation from the function
and mandate is effective for the following moment: October 22nd, 2021 at
24:00 (end of the day). Bank also informs that Ms Iwona Duda also
resigned from her mandate as a member of the Bank’s Management Board
with effect at the above-mentioned moment.


Legal basis: § 5 para 4 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-10-14 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki