REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu Alior Banku S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

2021-05-04 15:38
publikacja
2021-05-04 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu Alior Banku S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Alior Bank S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 4 maja 2021 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 kwietnia 2021 roku o jednogłośnym wyrażeniu zgody na powierzenie Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu Alior Banku S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
W dniu 29 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku Pana Macieja Brzozowskiego powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu, a także warunkowo (to jest pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego) powierzyła Panu Maciejowi Brzozowskiemu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Warunek, o którym mowa powyżej został spełniony w związku z wydaniem ww. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
Informacja o wykształceniu oraz przebiegu pracy zawodowej Pana Macieja Brzozowskiego została przekazana w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Approval of the Polish Financial Supervision Authority to entrust Mr.
Maciej Brzozowski function of a Member of the Management Board
supervising the management of significant risk in Alior Bank's activityIn
reference to current report No. 35/2020 of June 29th, 2020, Alior Bank
S.A. (”Bank”) hereby informs that on May 4th, 2021, it received a
decision of the Polish Financial Supervision Authority of April 30th,
2021, to unanimously consent to entrusting Mr. Maciej Brzozowski with
the function of a Member of the Management Board of Alior Bank S.A.
supervising the management of significant risk in Alior Bank's activity.


On June 29th, 2020, the Bank’s Supervisory Board appointed to the
composition of the Bank’s Management Board Mr. Maciej Brzozowski,
entrusting him with the position of Deputy CEO, and conditionally (i.e.
subject to the approval of the Polish Financial Supervision Authority)
entrusted Mr. Maciej Brzozowski with the function of the Vice-President
of the Management Board of the Bank supervising the management of
significant risk in the Bank's activity. The condition referred to above
was fulfilled in connection with the issue of the above-mentioned
decisions of the Polish Financial Supervision Authority.


Information about the education and work history of Mr. Maciej
Brzozowski was provided in the current report No. 35/2020 of June 29th,
2020.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-05-04 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki