REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w III kwartale 2022 r. - aktualizacja

2022-10-05 18:47
publikacja
2022-10-05 18:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w III kwartale 2022 r. - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości aktualizację informacji w zakresie zdarzeń istotnie wpływających na wyniki finansowe Banku w III kwartale 2022 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r., poz. 1488) oraz wynikającą z niej możliwością zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny przysługującą konsumentom w stosunku do zawartych już umów w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, Bank dokonał weryfikacji dotychczasowych szacunków i postanowił rozpoznać dodatkowy koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 36 mln zł.

W związku z powyższym, całkowity koszt oszacowany w oparciu o 69% partycypacji kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu wynosi łącznie 502 mln zł i został ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r.

Przedmiotowy szacunek będzie podlegać okresowym weryfikacjom, w szczególności w zakresie zakładanego poziomu partycypacji klientów, a jego aktualizacja będzie ujmowana w bieżących wynikach finansowych Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Events affecting Alior Bank S.A.'s financial results in the third
quarter of 2022 - update


In reference to the current report No. 18/2022 of July 15, 2022, the
Management Board of Alior Bank S.A. ("the Bank") hereby discloses update
of information on events materially affecting the Bank's financial
results in third quarter of 2022.


In connection with the entry into force of the Act from 7th July on
crowdfunding for business ventures and assistance to borrowers (Journal
of Laws 2022, item 1488), that enables customers to suspend the
execution of a martgage loans agreements concluded to satisfy their
housing needs, the Bank verified the existing estimates and decided to
recognize an additional expense related to the modification of loan
agreements in this regard in the amount of PLN 36 million.


Therefore, the total cost estimated based on the 69% participation of
borrowers who are eligible to benefit from the suspension of mortgage
loan repayments amounts to a total of PLN 502 million. The cost was
recognized as a deduction from profit before tax in the third quarter of
2022.


This estimate will be reviewed periodically, in particular regarding the
assumed participation level of customers. The update will be recognised
in the Bank's reported financial results.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-05 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-10-05 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki