REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w III kwartale 2022 r.

2022-07-15 17:18
publikacja
2022-07-15 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w III kwartale 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W celu zapewnienia jednolitej i rzetelnej komunikacji uczestnikom rynku kapitałowego Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniach istotnie wpływających na wyniki finansowe Banku w III kwartale 2022 r.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r., poz. 1488), która wejdzie w życie z dniem 29 lipca 2022 r., oraz wynikającą z niej możliwością zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny przysługującą konsumentom w stosunku do zawartych już umów w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, Bank rozpozna koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 466 mln zł.

Powyższy koszt został oszacowany w oparciu o 60% partycypacji kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu i zostanie ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto w III kwartale 2022 r.

Przedmiotowy szacunek będzie podlegać okresowym weryfikacjom, w szczególności w zakresie zakładanego poziomu partycypacji klientów, a jego aktualizacja będzie ujmowana w bieżących wynikach finansowych Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Events affecting Alior Bank S.A.'s financial results in the third
quarter of 2022


To ensure consistent and accurate communication to capital market
participants, the Management Board of Alior Bank S.A. ("the Bank")
hereby discloses information on events materially affecting the Bank's
financial results in third quarter of 2022.


Following the publication in the Journal of Laws the Act from 7th July
on crowdfunding for business ventures and assistance to borrowers
(Journal of Laws 2022, item 1488) entering into force on 29th of July
2022, that enables customers to suspend the execution of a martgage
loans agreements concluded to satisfy their housing needs, the Bank
recognized an expense related to the modification of loan agreements in
this regard in the amount of PLN 466 million.


The aforementioned cost has been estimated based on the 60%
participation of borrowers who are eligible to benefit from the
suspension of mortgage loan repayments. The cost will be recognized as a
deduction from profit before tax in the third quarter of 2022.


This estimate will be reviewed periodically, in particular regarding the
assumed participation level of customers. The update will be recognised
in the Bank's reported financial results.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-15 Grzegorz Olszewski Prezes Zarządu
2022-07-15 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki