REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Zatwierdzenie prospektu programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

2021-01-04 16:11
publikacja
2021-01-04 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-04
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zatwierdzenie prospektu programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. dotyczącego otwarcia Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Banku S.A., Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 grudnia 2020 roku prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bankowych papierów wartościowych („Prospekt”) emitowanych w ramach Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych („Program”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000.000.000 PLN.
Bank wskazuje, że może nie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym niektórych serii bankowych papierów wartościowych emitowanych w ramach Programu. Informacja o tym, czy bankowe papiery wartościowe danej serii będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym będzie zawarta w ostatecznych warunkach dla tej serii bankowych papierów wartościowych.
Bankowe papiery wartościowe mogą być emitowane z dyskontem albo bez dyskonta jak również mogą być emitowane jako bankowe papiery wartościowe oprocentowane albo nieoprocentowane o wartości nominalnej co najmniej 100 PLN lub równowartości w innej walucie.
Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Approval of the prospectus for the Bank Securities Issue ProgramIn
reference to the current report no 30/2019 of August 30th, 2019, on the
opening of the Second Issue Program of Bank Securities of Alior Bank
S.A., Alior Bank S.A. (“Bank”) was informed that on December 31th, 2020,
the Polish Financial Supervision Authority approved the Bank’s
prospectus drawn up in connection with the public offering and the
intention to apply for admission to trading on the regulated market of
Bank Securities (“Prospectus”) issued under the Second Issue Program of
Bank Securities (“Program”) with a total nominal value not exceed PLN
5,000,000,000.


The Bank indicates that it may not apply for the admission and
introduction to trading on the regulated market of certain series of
bank securities issued under the Program. Information on whether bank
securities of a given series will be the subject of an application for
admission and introduction to trading on a regulated market will be
included in the final terms for particular series of bank securities.


Bank securities may be issued with or without a discount, as well as
they may be issued as interest-bearing or non-interest bearing bank
securities with a nominal value of at least PLN 100 or its equivalent in
another currency.


The Prospectus will be published on the Bank’s website www.aliorbank.pl

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-04 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-01-04 Agata Strzelecka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki