REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 7 czerwca 2021 r.

2021-06-08 15:53
publikacja
2021-06-08 15:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 7 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Alior Banku S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 7 czerwca 2021 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. – liczba głosów z posiadanych akcji 41.655.928, co stanowiło 60,03% głosów na tym zgromadzeniu i 31,91% w ogólnej liczbie głosów, przy czym POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. wraz z następującymi funduszami: PZU SFIO Universum, inPZU Akcje CEEplus , inPZU SFIO Subfundusz inPZU Akcje Polskie, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Aktywny Akcji Globalnych – liczba głosów z posiadanych akcji 41.751.343, co stanowiło 60,17% głosów na tym zgromadzeniu i 31,98% w ogólnej liczbie głosów.

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – liczba głosów z posiadanych akcji 11.000.000, co stanowiło 15,85% głosów na tym zgromadzeniu i 8,43% w ogólnej liczbie głosów.

3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - liczba głosów z posiadanych akcji 9.467.000, co stanowiło 13,64% głosów na tym zgromadzeniu i 7,25% w ogólnej liczbie głosów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General
Meeting of Alior Bank S.A. on June 7th, 2021


Alior Banku S.A. (”Bank”) hereby publishes the list of Shareholders
present at the Annual General Meeting of Bank on June 7th, 2021, holding
at least 5% of the total number of votes:


1. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. – number of votes from shares held
41,655,928, which represented 60.03% of the votes at this meeting and
31.91% in the total numer of votes, while POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
S.A. with the following funds: PZU SFIO Universum, inPZU Akcje CEEplus,
inPZU SFIO Subfundusz inPZU Akcje Polskie, PZU FIO Parasolowy Subfundusz
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU
Aktywny Akcji Globalnych – number of votes from shares held 41,751,343,
which represented 60.17% of the votes at this meeting and 31.98% in the
total numer of votes.


2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – number of votes
from shares held 11,000,000, which represented 15.85% of the votes at
this meeting and 8.43% in the total numer of votes.


3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - number of votes
from shares held 9,467,000, which represented 13.64% of the votes at
this meeting and 7,25% in the total numer of votes.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-06-08 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki