REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 31 maja 2022 r.

2022-05-31 17:18
publikacja
2022-05-31 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 31 maja 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 31 maja 2022 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie wraz PZU SFIO Universum, którym przysługiwało 41.658.850 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 57,75% głosów na tym zgromadzeniu
i 31,91% w ogólnej liczbie głosów.

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 12.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,64% głosów na tym zgromadzeniu i 9,19% w ogólnej liczbie głosów.

3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 8.467.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,74% głosów na tym zgromadzeniu i 6,49% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders with at least 5% voting rights at the Annual
General Meeting of Alior Bank S.A. convened for May 31st, 2022

The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank") hereby publishes
the list of Shareholders present at the Annual General Meeting of Alior
Bank S.A. convened for May 31st, 2022 with at least 5% voting rights:


1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA with its registered office in Warsaw
and PZU SFIO Universum, vested with 41,658,850 votes from the shares
held, reflecting 57.75% votes at the General Meeting and 31.91% of the
total number of votes.


2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered
office in Warsaw, vested with 12,000,000 votes from the shares held,
reflecting 16.64% votes at the General Meeting and 9.19% of the total
number of votes.


3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander with its registered
office in Warsaw, vested with 8,467,000 votes from the shares held,
reflecting 11.74% votes at the General Meeting and 6.49% of the total
number of votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-05-31 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki