REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 1 grudnia 2021 r.

2021-12-01 17:17
publikacja
2021-12-01 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 1 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 1 grudnia 2021 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie wraz PZU SFIO Universum, którym przysługiwało 41.658.850 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 57,11% głosów na tym zgromadzeniu i 31,91% w ogólnej liczbie głosów.
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 12.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,45% głosów na tym zgromadzeniu i 9,19% w ogólnej liczbie głosów.
3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 9.467.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,98% głosów na tym zgromadzeniu i 7,25% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders with at least 5% voting rights at the Extraordinary
General Meeting of Alior Bank S.A. convened for December 1st, 2021


The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank") hereby publishes
the list of Shareholders present at the Extraordinary General Meeting of
Alior Bank S.A. convened for December 1st, 2019 with at least 5% voting
rights:


1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA with its registered office in Warsaw
and PZU SFIO Universum, vested with 41,658,850 votes from the shares
held, reflecting 57.11% votes at the General Meeting and 31.91% of the
total number of votes.


2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered
office in Warsaw, vested with 12,000,000 votes from the shares held,
reflecting 16.45% votes at the General Meeting and 9.19% of the total
number of votes.


3. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander with its registered
office in Warsaw, vested with 9,467,000 votes from the shares held,
reflecting 12.98% votes at the General Meeting and 7.25% of the total
number of votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-01 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-12-01 Paweł Tymczyszyn Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki