REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Uchylenie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

2019-10-16 12:13
publikacja
2019-10-16 12:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Uchylenie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") z dnia 14 października 2019 r., w której wskazano, iż Komisja, w wyniku przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, uchyla w całości decyzję Komisji z dnia 31 lipca 2018 r., identyfikującą Bank jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na Bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Annulment of the decision of the Polish Financial Supervision Authority
regarding the identification of Alior Bank S.A. as other systemically
important institution and imposing a buffer on other systemically
important institution

With reference to the current report No. 46/2018 of August 1st, 2018,
the Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that
today it received the decision of the Polish Financial Supervision
Authority ("PFSA") of October 14th, 2019, in which it was indicated that
the PFSA, as a result of the review of the adequacy of the buffer ratio
of other systemically important institution, entirety repeals its
decision of July 31st, 2018, identifying the Bank as other systemically
important institution and imposing on the Bank a buffer (on an
individual and consolidated basis) of other systemically important
institution in the amount equivalent to 0.25% of the total risk exposure
amount, calculated in accordance with art. 92 (3) of the EU CRR
Regulation (No. 575/2013).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2019-10-16 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki