67,30 zł
0,30% 0,20 zł
Alior Bank SA (ALR)

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Alior Bank S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-11
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Banku S.A. („Bank” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę Nr 28/2018, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela Banku, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda:
• 10 905 (dziesięć tysięcy dziewięćset pięć) akcji serii D;
• 4 312 (cztery tysiące trzysta dwanaście) akcji serii E;

Ponadto na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 15 stycznia 2018 r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Banku wskazane powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 stycznia 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLALIOR00045”.

Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Alior Bank S.A. (the „Bank" or "Issuer") hereby
announces that on January 11th, 2018, the Management Board of the Warsaw
Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) (the
"WSE") adopted a resolution No. 28/2018, whereby it stated that pursuant
to § 19 sections 1 and 2 of the WSE Rules, following ordinary bearer
shares in the Bank, with a nominal value of PLN 10 (ten zloty) each, are
admitted to trading on the main market of the WSE:


• 10 905 (ten thousand nine hundred and five) series D shares;


• 4 312 (four thousand three hundred and twelve) series E shares.

In addition, pursuant to § 38 sections 1 and 3 of the WSE Rules, the
Management Board of the WSE resolved to introduce as of January 15th,
2018, under ordinary procedure, the shares referred to in the preceding
sentence, to trading on the main market, on condition that on January
15th, 2018 the Bank’s shares are registered by the NDS and assigned a
code No. „PLALIOR00045”.
Legal basis:


§34 section 1 item 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 19
February 2009 concerning current and periodical information published by
issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information
required by laws of a non-Member State (Journal of Laws No. 33 item 259,
as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-11 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl