REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 31 maja 2022 roku

2022-05-31 17:13
publikacja
2022-05-31 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_Alior_Bank_31.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Content_of_the_resolutions_adopted_by_the_Alior_Bank_AGM_31.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 31 maja 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 31 maja 2022 r.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tresc uchwal podjetych przez ZWZ Alior Bank 31.05.2022.pdfTresc uchwal podjetych przez ZWZ Alior Bank 31.05.2022.pdf Tresc uchwal podjetych przez ZWZ Alior Bank 31.05.2022
Content of the resolutions adopted by the Alior Bank AGM 31.05.2022.pdfContent of the resolutions adopted by the Alior Bank AGM 31.05.2022.pdf Content of the resolutions adopted by the Alior Bank AGM 31.05.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting of
Alior Bank S.A. convened for May 31st, 2022


The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby publishes,
attached to this current report, the content of the resolutions adopted
by the Annaul General Meeting of the Bank convened for May 31st, 2022.


In addition, the Management Board announces that the Annual General
Meeting of the Bank did not except from examining any of the points of
the proposed agenda. The opposition has not been reported to the
Protocol during the deliberations.


Legal basis: § 19 section 1 item 6, 7, 9 of the Regulation of the
Minister of Finance of March 29th, 2018, on current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-31 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-05-31 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki