REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ALIOR BANK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 1 grudnia 2021 roku

2021-12-01 17:13
publikacja
2021-12-01 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_NWZ_Alior_Bank_01.12.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Content_of_the_resolutions_adopted_by__the_EGM_1.12.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. zwołane na dzień 1 grudnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 1 grudnia 2021 r.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tresc uchwal podjetych przez NWZ Alior Bank 01.12.2021.pdfTresc uchwal podjetych przez NWZ Alior Bank 01.12.2021.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ Alior Banku
Content of the resolutions adopted by the EGM 1.12.2021.pdfContent of the resolutions adopted by the EGM 1.12.2021.pdf Content of the resolutions adopted by the EGM Alior Bank

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The content of the resolutions adopted by the Extraordinary General
Meeting of Alior Bank S.A. convened for December 1st, 2021


The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby publishes,
attached to this current report, the content of the resolutions adopted
by the Extraordinary General Meeting of the Bank convened for December
1st, 2021.


In addition, the Management Board announces that the Extraordinary
General Meeting of the Bank did not except from examining any of the
points of the proposed agenda. The opposition has not been reported to
the Protocol during the deliberations.


Legal basis: § 19 section 1 item 6, 7, 9 of the Regulation of the
Minister of Finance of March 29th, 2018, on current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-01 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-12-01 Paweł Tymczyszyn Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki