REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Rezygnacja Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A. Pani Agnieszki Nogajczyk-Simeonow

2020-12-18 19:30
publikacja
2020-12-18 19:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rezygnacja Wiceprezes Zarządu Alior Bank S.A. Pani Agnieszki Nogajczyk-Simeonow
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 roku Pani Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, która pełniła funkcję członka Zarządu Banku, wiceprezesa Zarządu Banku, złożyła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu Banku oraz z wchodzenia w skład Zarządu Banku, jak również z dalszego wykonywania mandatu członka Zarządu Banku ze skutkiem na koniec dnia 18 grudnia 2020 roku. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation of the Vice-President of the Management Board of Alior Bank
S.A. Mrs Agnieszki Nogajczyk-Simeonow


Alior Bank S.A. („the Bank”) hereby informs that on December 18th, 2020
Mrs Agnieszka Nogaiczyk-Simeonow, Management Board Member,
Vice-President of the Management Board tendered her resignation from the
position of the Vice-President of the Management Board of the Bank and
from Management Board of the Bank and continuing to exercise the mandate
of the Management Board Member as of December 18th, 2020. The
resignation did not contain the reason for its submission.


Legal basis: § 5 (4) in connection with §9 of the Regulation of the
Minister of Finance of March 29th, 2018 concerning current and
periodical information published by issuers of securities and terms of
recognizing as equivalent information required by laws of a non-Member
State (Journal of Laws 2018 item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2020-12-18 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki