REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Alior Banku na lata 2020-2022 w zakresie lat 2021-2022

2021-03-29 17:50
publikacja
2021-03-29 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aktualizacja_strategii_„Wiecej_niz_bank”_2021-2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Alior Banku na lata 2020-2022 w zakresie lat 2021-2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji strategii Banku ,,Więcej niż Bank” na lata 2020-2022 w zakresie lat 2021-2022 (,,Strategia”). Aktualizacja Strategii została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 29 marca 2021 roku.

Dokument aktualizujący Strategię stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Bank jednocześnie informuje, że cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania Banku w latach
2021-2022.
Załączniki
Plik Opis
Aktualizacja strategii „Więcej niż bank” 2021-2022.pdfAktualizacja strategii „Więcej niż bank” 2021-2022.pdf Aktualizacja strategii ,,Więcej niż Bank" 2021-2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Adoption and approval of the Alior Bank Strategy update for the years
2020-2022 in the period 2021-2022Alior Bank S.A. (”Bank”) hereby
informs that on March 29th, 2021 the Management of the Board of the Bank
adopted a resolution on adopting an update of the Bank's strategy, "More
than a Bank" for the years 2020-2022 in the period 2021-2022
("Strategy"). The Strategy update was approved by the Bank's Supervisory
Board on March 29th, 2021.


The document updating the Strategy is annexed to this report.


Furthermore, the Bank hereby announces that these Strategic objectives
and targets are not a forecast or estimate of results (including
financial results), and concern only the intended directions of Bank's
activities in 2021-2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-03-29 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki