REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Powierzenie kierowania pracami Zarządu Wiceprezesowi Zarządu Alior Bank S.A.

2021-10-22 15:10
publikacja
2021-10-22 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Powierzenie kierowania pracami Zarządu Wiceprezesowi Zarządu Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 14 października 2021 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 października 2021 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o powierzeniu kierowania pracami Zarządu Banku Wiceprezesowi Zarządu Banku Maciejowi Brzozowskiemu, w okresie od dnia 23 października 2021 r. do momentu powołania osoby wskazanej przez Radę Nadzorczą Banku na stanowisko Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Entrusting the managing of the work of the Management Board to the
Vice-President of the Management Board of Alior Bank S.A.


In reference to the current report No. 20/2020 the Management Board of
Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on October 22nd, 2021, the
Bank’s Supervisory Board adopted a resolution on entrusting the managing
of the work of the Management Board to Mr. Maciej Brzozowski –
Vice-President of the Bank’s Management Board in the period from October
23th, 2021 until the appointment of a person indicated by the Bank's
Supervisory Board, for the position of the President of the Bank's
Management Board.


Legal basis: § 5 para 4 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-10-22 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki