REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard & Poor’s Global Ratings

2021-06-24 23:46
publikacja
2021-06-24 23:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Standard & Poor’s Global Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 r. agencja ratingowa Standard and Poor’s Global Ratings („S&P”, „Agencja”) poinformowała Bank o potwierdzeniu długoterminowych i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku na dotychczasowym poziomie oraz o zmianie perspektywy ratingowej Banku z „Negatywnej” na „Stabilną”.

Rating Banku na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco:
• Rating długoterminowy emitenta („Long-Term Issuer Credit Rating”) na poziomie ‘BB’ z perspektywą stabilną,
• Rating krótkoterminowy emitenta („Short-Term Issuer Credit Rating”) na poziomie ‘B’.

Agencja uzasadnia zmianę perspektywy ratingowej Banku przewidywanym wzrostem organicznym akcji kredytowej Banku w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przy braku istotnych nowych problemów z jakością kredytów oraz oczekiwaniem, że Bank w razie potrzeby otrzyma wsparcie inwestora strategicznego – Grupy PZU. Dodatkowo, Agencja zakłada, że problemy z jakością portfela Banku zostały w pełni rozwiązane poprzez zwiększenie pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości oraz zawiązanymi rezerwami na zwrot prowizji od kredytów konsumenckich.

Definicje ratingów S&P dostępne są na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.standardandpoors.com, gdzie publikowane są także skale i metodyk i oceny ratingowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Affirmation of ratings and revision of outlook of Alior Bank S.A. by
rating agency Standard & Poor’s Global RatingsThe
Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on 24
June 2021, rating agency Standard & Poor’s Global Ratings ("S&P",
"Agency") informed the Bank that it has affirmed the long-term and
short-term ratings of the Bank at the current level and revised the
outlook for the Bank from "Negative" to "Stable".Issuer
Credit Rating as at the date of publication this report is as follows:•
Long-Term Issuer Credit Rating at ‘BB’ level with stable outlook;•
Short-Term Issuer Credit Rating at ‘B’ level.The
Agency justifies the revision of the Bank's rating outlook with a
forecast of organic lending growth in the next 12 months, with no
material new credit quality problems and an expectation that Bank will
receive support from its strategic investor – PZU Group, if needed.
Additionally, Agency assumes that Bank’s portfolio quality issues have
been fully addressed through increased coverage of the problem loans and
by provisions against consumer loans fixed-fee reimbursements.The
S&P ratings definitions are available on the Agency’s website, under the
link: www.standardandpoors.com, where ratings, criteria and
methodologies are also published.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-06-24 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki