REKLAMA
PIT 2023

ALIOR BANK S.A.: Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd.

2023-11-14 17:51
publikacja
2023-11-14 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-14
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2023 r. agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. („Fitch”, „Agencja”) poinformowała Bank o potwierdzeniu długoterminowych i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku na dotychczasowym poziomie oraz o zmianie perspektywy ratingowej Banku ze „Stabilnej” na „Pozytywną”.

Pełna lista ratingów nadanych przez Agencję prezentuje się następująco:
1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term IDR): ‘BB’, perspektywa pozytywna
2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term IDR): ‘B’
3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): ‘BBB+(pol)’, perspektywa pozytywna
4. Krótkoterminowy rating krajowy (Short-Term National Rating): ‘F1(pol)’
5. Viability Rating (VR): ‘bb’
6. Rating wsparcia rządowego: ‘ns’

Agencja podniosła, iż zmiana perspektywy związana jest z konsekwentną poprawą profilu finansowego Banku. Fitch prognozuje, że zaostrzona polityka kredytowa, większa koncentracja na zabezpieczonych kredytach i umiarkowany wzrost portfela kredytowego będą miały pozytywny wpływ na profil ryzyka i poziom odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w dłuższej perspektywie. Rating uwzględnia wzmocnione bufory kapitałowe oraz stabilny profil finansowania i płynności Banku.

Definicje ratingów Fitch dostępne są na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com, gdzie publikowane są także ratingi, kryteria oraz metodyki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Affirmation of ratings and revision of outlook of Alior Bank S.A. by
rating agency Fitch Ratings Ltd.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on
14 November, 2023, rating agency Fitch Ratings Ltd. ("Fitch", "Agency")
informed the Bank that it has affirmed the long-term and short-term
ratings of the Bank at the current level and revised the outlook for the
Bank from "Stable" to "Positive".


The full list of ratings assigned by the Agency is as follows:


1. Long-Term IDR: ‘BB’, positive outlook


2. Short-Term IDR: ‘B’


3. National Long-Term Rating: ‘BBB+(pol)’, positive outlook


4. National Short-Term Rating: ‘F1(pol)’


5. Viability Rating: ‘bb’


6. Government Support Rating: ‘ns’


The Agency noted that, the revision of the Outlook reflects the Bank's
continuing improvements in financial profile. Fitch expects the Bank’s
tightened underwriting, greater focus on secured lending and moderation
of growth to have a positive impact on its risk profile and loan
impairment charges in the longer term. The ratings also consider Bank’s
strengthened capital buffers and typically stable funding and liquidity
profile.

Definitions of Fitch ratings are available on the Agency's website at
www.fitchratings.com, where ratings, criteria and methodologies are also
published.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2023-11-14 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki