REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd.

2021-12-08 18:11
publikacja
2021-12-08 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Alior Banku S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2021 r. agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. („Fitch”, „Agencja”) poinformowała Bank o potwierdzeniu długoterminowych i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku na dotychczasowym poziomie oraz o zmianie perspektywy ratingowej Banku z „Negatywnej” na „Stabilną”.

Pełna lista ratingów nadanych przez Agencję prezentuje się następująco:
1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term IDR): ‘BB’, perspektywa stabilna
2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term IDR): ‘B’
3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): ‘BBB+(pol)’, perspektywa stabilna
4. Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating): ‘F2(pol)’
5. Viability Rating (VR): ‘bb’
6. Rating wsparcia rządowego: ‘ns’

Agencja zwróciła uwagę, iż zmiana perspektywy związana jest z lepszymi niż zakładano wynikami finansowymi Banku w okresie pandemii oraz dobrymi perspektywami gospodarczymi Polski. Zdaniem Agencji ryzyko pogorszenia rentowności oraz jakości aktywów Banku znacznie się oddaliło, co zmniejsza presję na poziom kapitałów Banku. Agencja oczekuje, że Bank będzie w stanie osiągnąć wystarczający poziom zysków (przed kosztami ryzyka), dostosowany do planowanego wzrostu Banku oraz rekompensujący przejściowy wpływ na kapitał zastosowania IFRS 9 po raz pierwszy oraz wprowadzenia w trakcie pandemii COVID-19 korekty CRR Quick-Fix.

Definicje ratingów Fitch dostępne są na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com, gdzie publikowane są także ratingi, kryteria oraz metodyki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Affirmation of ratings and revision of outlook of Alior Bank S.A. by
rating agency Fitch Ratings Ltd.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on
December 8th, 2021, rating agency Fitch Ratings Ltd. ("Fitch", "Agency")
informed the Bank that it has affirmed the long-term and short-term
ratings of the Bank at the current level and revised the outlook for the
Bank from "Negative" to "Stable".


The full list of ratings assigned by the Agency is as follows:


1. Long-Term IDR: ‘BB’, stable outlook


2. Short-Term IDR: ‘B’


3. National Long-Term Rating: ‘BBB+(pol)’, stable outlook


4. National Short-Term Rating: ‘F2(pol)’


5. Viability Rating: ‘bb’


6. Government Support Rating: ‘ns’


The Agency noted that, the revision of the Outlook reflects the Bank's
better-than-anticipated financial performance during the pandemic and
Poland's sound economic prospects. In the opinion of the Agency the
downside risks to Banks's profitability and asset quality have largely
receded, reducing the pressure on the Bank's capitalization. Moreover,
the Agency expect the Bank to be able to generate sufficient
pre-impairment profit to accommodate planned growth and compensate the
transitional effect on capital from the phase-in adjustments of IFRS9
first-time application and pandemic-driven CRR Quick-Fix.


Definitions of Fitch ratings are available on the Agency's website at
www.fitchratings.com, where ratings, criteria and methodologies are also
published.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-12-08 Rafał Litwińczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki