REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

2021-05-28 18:11
publikacja
2021-05-28 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_ZWZ_Alior_Banku_S.A._w_dn._28.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_adopted_by_the_Annual_General_Meeting_of_Alior_Bank_28.05.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, zwołane na dzień 28 maja 2021 r., podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Alior Banku S.A., ul. Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa, w Centrum Szkoleniowo Rozwojowym na pierwszym piętrze.

Bank informuje, że nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad do ogłoszenia przerwy w obradach oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Wszystkie uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez ZWZ Alior Banku S.A. w dn. 28.05.2021.pdfUchwały podjęte przez ZWZ Alior Banku S.A. w dn. 28.05.2021.pdf Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Alior Bank 28.05.2021.pdfResolutions adopted by the Annual General Meeting of Alior Bank 28.05.2021.pdf Resolutions adopted by the Annual General Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Announcement of the break in the Annual General Meeting and the content
of the resolutions adopted until the break


Alior Bank S.A. (”Bank”) informs that the Annual General Meeting of the
Bank, convened for May 28th, 2021, adopted resolution to announce a
break in the proceeding of the Annual General Meeting of the Bank. The
meeting will be resumed on June 7th, 2021 at 10.00 a.m. at the
registered office of Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38C, 02-232
Warsaw, at the second floor of the Training and Development Center.


The Bank informs that none of the items on the agenda was abandoned
until the break in the session was announced and that no objections were
raised to the minutes in relation to the adopted resolutions.


All resolutions adopted until the break are attached to this current
report.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
2021-05-28 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki