67,30 zł
0,30% 0,20 zł
Alior Bank SA (ALR)

Informacje aktualizujące nt. planu kapitałowego, wzrostu w IV kwartale 2017 r. oraz celów strategicznych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
ALIOR_KPI_WZROST_KAPITAL_AKTUALIZACJA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALIOR__KPI_GROWTH_CAPITAL_UPDATE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-10
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Informacje aktualizujące nt. planu kapitałowego, wzrostu w IV kwartale 2017 r. oraz celów strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Bank”) informuje o podjęciu decyzji o publikacji informacji aktualizujących dotyczącej planu kapitałowego Banku, wzrostu w 2017 r. oraz celów strategicznych.
Szereg pozytywnych zdarzeń spowodował istotne polepszenie się pozycji kapitałowej Banku od momentu ogłoszenia Planu Operacjonalizacji Strategii w dniu 4 października 2017 r. Aktualnym celem Alior Banku jest osiągnięcie współczynnika na kapitale Tier 1 w wysokości 15,0% i współczynnika TCR na poziomie 17,0% w 2020 r. (bez uwzględnienia wpływu potencjalnej wypłaty dywidendy w 2020 r.), tj. 3,25 p.p. ponad zakładane minima regulacyjne w 2020 r.

Polepszenie się sytuacji kapitałowej pozwoliło Bankowi na przyspieszenie wzrostu w IV kwartale 2017 r. W całym 2017 r. wzrost wolumenu kredytów brutto wyniósł 6,8 mld PLN (szacunek), tj. 0,8 mld PLN powyżej górnego progu celu strategicznego i poziomu poprzednio przewidywanego.

W celu objaśnienia wpływu następujących czynników na kształtowanie się celów strategicznych: (i) założenia scenariusza wzrostu stóp procentowych zgodnego z konsensusem rynkowym, (ii) wdrożenia MSSF-9, (iii) planowanego zniesienia limitu dla składek ZUS oraz (iv) obniżenia oprocentowania rezerwy obowiązkowej, poniżej przedstawiono cele strategiczne na 2020 r. z ich uwzględnieniem:

Plan Operacjonalizacji Strategii ogłoszony 4 października 2017
ROE 14,1%
NIM 5,1%
C/I 39%
CoR 1,6%
Roczny wzrost wolumenu kredytów brutto PLN 5-6 mld

KPIs z uwzględnieniem czynników wymienionych powyżej
ROE 16,2%
NIM 5,3%
C/I 39%
CoR 1,7%
Roczny wzrost wolumenu kredytów brutto PLN 5-6 mld

Pełna informacja aktualizująca stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ALIOR_KPI_WZROST_KAPITAŁ_AKTUALIZACJA.pdfALIOR_KPI_WZROST_KAPITAŁ_AKTUALIZACJA.pdf INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE NT. PLANU KAPITAŁOWEGO, WZROSTU W IV KW. 2017 R. ORAZ CELÓW STRATEGICZNYCH
ALIOR__KPI_GROWTH_CAPITAL_UPDATE.pdfALIOR__KPI_GROWTH_CAPITAL_UPDATE.pdf UPDATE ON CAPITAL PLAN, Q4’2017 GROWTH, AND STRATEGIC KPIs

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Update on capital plan, Q4’2017 growth, and strategic KPIs


The Management Board of Alior Bank S.A. with its registered office in
Warsaw (‘the Company’, ‘the Bank’ or ‘the Issuer’) hereby informs about
its decision to publish an update on capital plan, Q4’17 growth, and
strategic KPIs.


A number of positive developments have led to a material improvement of
Alior Bank’s capital position since the announcement of the Digital
Disruptor Strategy Implementation Plan announced on 4 October 2017. The
Bank currently targets a Tier 1 ratio of 15.0% and a TCR of 17.0% in
2020 (excluding the effects of any potential dividend payout in 2020),
i.e. 3.25pp above the expected minimum regulatory requirements in 2020.


The improved capital position allowed the Bank to accelerate growth in
Q4’2017, leading to the cumulative 2017 gross loan book growth amounting
to PLN 6.8 B (estimate), i.e. PLN 0.8 B above the top range of the
strategic target and the previously communicated guidance.


In order to provide better insight into the strategic KPI development,
the Bank hereby presents the impact on the strategic KPI targets of: (i)
assuming the current market consensus interest rate hike scenario, (ii)
IFRS-9 implementation, (iii) the bill introducing the removal of the
annual limit of the pension and disability contributions, and (iv) the
Monetary Policy Council’s resolution lowering the remuneration of the
required reserve:


Strategy implementation plan announced on 4 October 2017


ROE 14.1%


NIM 5.1%


C/I 39%


CoR 1.6%


Annual gross loan book growth PLN 5-6 mld


As adjusted for the impact of the factors listed above


ROE 16.2%


NIM 5.3%


C/I 39%


CoR 1,7%


Annual gross loan book growth PLN 5-6 mld


The full update is attached to this report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-10 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl