REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Informacja o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

2022-09-29 23:05
publikacja
2022-09-29 23:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Informacja o wysokości składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o otrzymaniu pisma Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców („FWK”) informującego o wysokości wpłat na FWK za II kwartał 2022 roku. Rada na podstawie informacji otrzymanych od Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego obejmujących dane dotyczące wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni ustaliła wysokość składki dla Banku w kwocie 15 279 732,33 zł. Wpłata powyższej kwoty zostanie dokonana w terminie do 30 września 2022 roku.

Ponadto, na podstawie informacji otrzymanych od Rady FWK, Bank oszacował wysokość składki należnej za III kwartał 2022 roku w wysokości ok. 38 mln zł.

Łączny koszt wpłat na FWK za II i III kwartał 2022 roku zostanie ujęty jako pomniejszenie wyniku brutto Banku w III kwartale 2022 roku.

Ww. wpłaty wynikają z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która nakłada na kredytodawców obowiązek zasilenia FWK łącznie kwotą 1,4 mld zł do dnia 31 grudnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on the amount of the contribution to the Borrowers Support
Fund


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") informs that it has
received a letter from the Council of the Borrowers Support Fund ("BSF")
regarding the amount of the contribution to the BSF for the second
quarter of 2022. The Council informed that, based on the information
received from the Chairman of the Polish Financial Supervision Authority
regarding the data of the size of the housing loans portfolio where the
overdue repayment of principal or interest exceeds 90 days it has
determined the amount of the contribution for the Bank in the amount of
PLN 15,279,732.33. The payment of the aforementioned amount is to be
made by 30 September 2022.


Additionally, based on information received from the Council of the BSF,
the Bank has estimated the amount of the contribution due for the third
quarter of 2022 at approximately PLN 38 million.


The total cost of contributions to the BSF for the second and third
quarter of 2022 will be recognised as a decrease from the Bank's gross
profit in the third quarter of 2022.


The aforementioned payments result from an Article 89 (1) of the Act of
7 July 2022 on crowdfunding for business ventures and assistance to
borrowers, which obliges lenders to contribute a total of PLN 1.4
billion to the BSF by 31 December 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
Tematy
Nawet do 9% na lokatach w Citi Handlowy? Sprawdzamy oferty w PLN, GBP i USD dla nowych i obecnych klientów Banku

Nawet do 9% na lokatach w Citi Handlowy? Sprawdzamy oferty w PLN, GBP i USD dla nowych i obecnych klientów Banku

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki