REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

2023-11-30 16:54
publikacja
2023-11-30 16:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że 30 listopada 2023 r., Pan Paweł Śliwa złożył rezygnację z pełnienia mandatu w Radzie Nadzorczej Banku ze skutkiem na koniec dnia 30 listopada 2023 r.

Zarząd Banku wyraża podziękowania dla Pana Pawła Śliwy za wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz Banku.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information on the resignation of a Member of the Supervisory Board of
Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby informs that on
November 30, 2023 Mr. Paweł Śliwa, resigned from the mandate in the
Bank’s Supervisory Board, effective at the end of the day November 30,
2023.


The Management Board of the Bank would like to express their
appreciation to Mr. Paweł Śliwa for his contribution and commitment to
work for the Bank.


Legal basis: § 5 point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-30 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2023-11-30 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki