REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Banku S.A.

2021-03-17 19:48
publikacja
2021-03-17 19:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 17 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie delegowania Pana Mikołaja Jerzego Handschke, Członka Rady Nadzorczej Banku, do wykonywania przez okres od dnia 21 marca 2021 roku do dnia 20 czerwca 2021 roku – z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji – czynności Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar finansów.
Informacja o wykształceniu oraz przebiegu pracy zawodowej Pana Mikołaja Jerzego Handschke została przekazana w raporcie bieżącym nr 43/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Delegating a Supervisory Board Member to temporarily perform the duties
of the


Vice-President of the Management Board of Alior Bank S.A.

With reference to the current report No. 43/2020 of December 21st, 2020,
Alior Bank S.A. (”Bank”) hereby informs that on March 17th, 2021, the
Supervisory Board of the Bank adopted a resolution on delegating Mr.
Mikołaj Jerzy Handschke, Member of the Bank's Supervisory Board, for the
period from March 21st, 2021 to June 20th, 2021 - subject to the
possibility of early termination of the delegation - the activities of
the Vice-President of the Management Board responsible for the area of
finance.


Information about the education and professional experience of Mr.
Mikołaj Jerzy Handschke was provided in the current report No. 43/2020
of December 21st, 2020.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-17 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2021-03-17 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki