AKCEPT FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej

2019-10-11 15:20
publikacja
2019-10-11 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
AKCEPT FINANCE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”, „Emitent”), stosownie do Raportu bieżącego ASO nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 roku, w którym została zawarta polityka informcyjna Spółki w zakresie publikacji raportów bieżących dotyczących istotnych umów oraz w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) infromuje, że Emitent zawarł datowany na dzień 04.10.2019 roku Aneks do Umowy Ramowej Financial Solutions wraz z Aneksem produktowym – faktoring należności niepełny z przedsiębiorstwem z branży informatycznej z siedzibą w województwie małopolskim („Umowa”).

Przedmiotem aneksu jest podwyższenie limitu Faktoranta do kwoty 1.150.000,00 PLN.

Aneks jest zawarty na czas określony do dnia 30.09.2019r. roku z możliwością przedłużenia.

Warunki Umowy oraz aneksu, w tym wynagrodzenie Spółki, nie odbiegają od zawieranych przez Spółkę innych umów o świadczenie usług faktoringowych oraz występujących na rynku usług faktoringowych dla MSP.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-11 Paweł Barański Prezes Zarządu
2019-10-11 Monika Tymińska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki