REKLAMA
Tour de spółki

AKCEPT FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej

2019-08-30 15:31
publikacja
2019-08-30 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-30
Skrócona nazwa emitenta
AKCEPT FINANCE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka", „Emitent"), działając w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oświadcza, że w dniu 30.08.2019 Spółka zawarła z Bankiem Aneks nr 13 („Aneks") do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 28.12.2010 roku ("Umowa kredytowa”) na kwotę maksymalną 2.500.000,00 złotych

Na mocy Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który strony uzgodniły na dzień 30.08.2020 roku. Pozostałe postanowienia Umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Paweł Barański Prezes Zarządu
2019-08-30 Monika Tymińska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki