REKLAMA

AKCEPT FINANCE S.A.: Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec Kontrahenta

2019-10-21 15:17
publikacja
2019-10-21 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-21
Skrócona nazwa emitenta
AKCEPT FINANCE S.A.
Temat
Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec Kontrahenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AKCEPT Finance S.A. („Spółka", ”Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został doręczony nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany w dniu 11.10.2019 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIII GNc 168/19/IW, mocą którego Sąd zasądził na rzecz Spółki od Kontrahenta z branży spożywczej kwotę w wysokości 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych wrz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z treścią sentencji nakazu zapłaty oraz kwotę 25.000,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Nakaz zapłaty nie jest jeszcze prawomocny.

Po uprawomocnieniu się w/w tytułu egzekucyjnego Spółka podejmie działania zmierzające do wszczęcia wobec Kontrahenta postępowania egzekucyjnego, o czym powiadomi osobnym raportem ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Paweł Barański Prezez Zarządu
2019-10-21 Monika Tymińska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki