REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy kredytowej

2021-04-01 14:35
publikacja
2021-04-01 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 w sprawie zawarcia umowy kredytowej z izraelskim bankiem z siedzibą w Tel-Aviv [Bank], Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym 1 kwietnia 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank porozumienia zmieniającego ww. umowę [Porozumienie].

Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia wysokość udostępnionego Spółce kredytu została zwiększona o kwotę 0,7 mln zł euro, co stanowi odpowiednio równowartość ok. mln 3,3 mln zł wg. kursu NBP z dnia zawarcia Porozumienia.

W pozostałym zakresie Porozumienie nie wprowadza istotnych zmian do ww. umowy kredytowej, przy czym zgodnie z Porozumieniem Spółka dostarczy do Banku wymaganą dokumentację obejmującą m.in. aktualizację dokumentów zabezpieczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-01 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2021-04-01 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
2021-04-01 Oron Zachar Członek Zarządu Oron Zachar
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki