REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

2020-08-31 19:53
publikacja
2020-08-31 19:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AWM_Zalacznik_do_RB_22_2020_tresc_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. (ZWZ). Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 czerwca 2020 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 czerwca 2020 r., a polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 24 czerwca 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki
Plik Opis
AWM_Załącznik do RB_22_2020_treść uchwał.pdfAWM_Załącznik do RB_22_2020_treść uchwał.pdf Airway Medix treść uchwał załącznik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2020-08-31 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
2020-08-31 Oron Zachar Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki