REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.

2020-08-31 20:03
publikacja
2020-08-31 20:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
AIRWAY MEDIX S.A.
Temat
Powołanie osoby nadzorującej w Airway Medix S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [„ZWZ”] powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Bablok.
Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. nowo powołanej osoby nadzorującej.

Pan Wojciech Bablok ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing (1999-2004), a ponadto Kurs 'Professional Diploma in Marketing' — Chartered Institute of Marketing w Londynie (CIM), organizator — Questus (2005-2006), "Zarządzanie Projektami", Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskego (2008) i "Historia Sztuki. Interpretacje" Collegium Civitas, Warszawa (2018-2019). Dodatkowo posiada Certyfikat — 'Professional Diploma in Marketing' wydany przez Chartered Institute of Marketing, Londyn (CIM)(2006).

W latach 2002-2005 piastował stanowiska w dziale marketingu PricewaterhouseCoopers. W lipcu 2007 roku objął stanowisko Marketing Managera BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA a następnie stanowisko Dyrektora tego samego Departamentu, które piastował do 2017 roku. Od dnia 19 grudnia 2019 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Wojciech Bablok nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wojciech Bablok nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2020-08-31 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
2020-08-31 Oron Zachar Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki