REKLAMA

AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku

2022-09-21 13:32
publikacja
2022-09-21 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-21
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony został na dzień 29 września 2022 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 27 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2022-09-21 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki