REKLAMA

AGROMEP S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r.

2021-11-04 20:53
publikacja
2021-11-04 20:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AGROMEP_SA-NWZ_2021-11-25_Ogloszenie_o_zwolaniu_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROMEP_SA-NWZ_2021-11-25_Projekty_uchwal_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AGROMEP_SA-NWZ_2021-11-25_Instrukcja_glosowania_przez_pelnomocnika_aktualizacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-04
Skrócona nazwa emitenta
AGROMEP S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Janiny Miszkiewicz, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 25 listopada 2021 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. Udzielenia zgody na nabycie nieruchomości
b. Zmiany Statutu Spółki
c. Wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załącznik do raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad NWZA Spółki
- projekty uchwał rozszerzone o nową uchwałę
- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Załączniki
Plik Opis
AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Ogloszenie o zwolaniu aktualizacja.pdfAGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Ogloszenie o zwolaniu aktualizacja.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 25-11-2021 - aktualizacja
AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Projekty uchwal aktualizacja.pdfAGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Projekty uchwal aktualizacja.pdf Projekty uchwał NWZA 25-11-2021 - aktualizacja
AGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Instrukcja glosowania przez pelnomocnika aktualizacja.pdfAGROMEP SA-NWZ_2021-11-25_Instrukcja glosowania przez pelnomocnika aktualizacja.pdf Instrukcja głosowania przez pełnomocnika NWZA 25-11-2021 - aktualizacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-04 Łukasz Miszkiewicz Prezes Zarządu Łukasz Miszkiewicz
2021-11-04 Anna Postaremczak Członek Zarządu Anna Postaremczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki