REKLAMA

AGROMEP S.A.: Skup akcji własnych – stopień realizacji programu

2021-10-13 20:44
publikacja
2021-10-13 20:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
AGROMEP S.A.
Temat
Skup akcji własnych – stopień realizacji programu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13 października 2021 roku działając na podstawie Uchwały nr 21/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku opublikowanego raportem bieżącym nr 24/2020, Emitent dokonał transakcji nabycia akcji własnych, która odbyła się poza rynkiem NewConnect a nabytych zostało 27.000 (słownie: dwieście siedem tysięcy) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za sztukę.

W wyniku dokonania powyższych transakcji łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. wynosi 256.100 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto) sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, odpowiadających 256.100 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto) głosom na WZA, tj. stanowiących 7,86% kapitału zakładowego oraz 4,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie Spółka posiada 727.541 (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) sztuk akcji własnych, odpowiadających 727.541 głosom na WZA, tj. stanowiących 22,32% kapitału zakładowego oraz 12,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-13 Łukasz Miszkiewicz Prezes Zarządu Łukasz Miszkiewicz
2021-10-13 Anna Postaremczak Członek Zarządu Anna Postaremczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki