REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w związku z nabyciem akcji oraz przekroczeniem progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2021-12-08 17:07
publikacja
2021-12-08 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-59-2021-Zawiadomienie_akcjonariusza_w_zwiazku_z_nabyciem_akcji_oraz_przekroczeniem_progu_5%_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Aforti-Holding-RB-ESPI-59-2021__ZALACZNIK__2021-12-08_FACTOR_Zawiadomienie_przekroczenie_progu_AFHOL_art_69_UOP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w związku z nabyciem akcji oraz przekroczeniem progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2021 r. otrzymał zawiadomienie od Aforti Factor S.A.
zawiadomienie o nabyciu akcji oraz przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z zawartą transakcją nabycia akcji Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-59-2021-Zawiadomienie akcjonariusza w związku z nabyciem akcji oraz przekroczeniem progu 5% głosów.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-59-2021-Zawiadomienie akcjonariusza w związku z nabyciem akcji oraz przekroczeniem progu 5% głosów.pdf
Aforti-Holding-RB-ESPI-59-2021__ZALACZNIK_ 2021-12-08_FACTOR_Zawiadomienie_przekroczenie progu AFHOL art 69 UOP.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-59-2021__ZALACZNIK_ 2021-12-08_FACTOR_Zawiadomienie_przekroczenie progu AFHOL art 69 UOP.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification
of a shareholder in relation to the acquisition of shares and exceeding
the threshold of 5% of votes at the General Meeting


The
Management Board of Aforti Holding S.A., with its registered office in
Warsaw (the "Company", "Issuer") hereby announces that on 8 December
2021 it received a notification from Aforti Factor S.A. a notification
on the purchase of shares and exceeding the threshold of 5% of votes at
the Issuer's General Meeting in connection with the concluded
transaction of purchase of the Company's shares.


The
content of this notification is provided by the Company in an attachment.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki