REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Zakończenie czwartego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

2021-07-22 17:09
publikacja
2021-07-22 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-40-2021-_placing_4.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zakończenie czwartego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 27/2021 z dnia 24 maja 2021 roku dotyczącego zakończenia trzeciego oferowania akcji
w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią w dniu 21.07.2021 roku czwartej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W czwartej rundzie wzięło udział 13 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 139 579 akcji Aforti PLC za kwotę 123 539 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie
ok 34,94 milionów GBP.

Ponadto, w dniu 21 czerwca 2021 roku Emitent zawarł umowy sprzedaży akcji AFORTI PLC z 5 inwestorami indywidualnymi, których łączna wartość można uznać za znaczącą. Aforti Holding S.A. dokonała łącznej sprzedaży 453 262 akcji Aforti PLC za cenę 0,87 GBP za 1 akcję.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 30 882 168 akcji Aforti PLC (stanowiących 80,44% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu 179 inwestorów indywidualnych pozostaje 7 511 429 akcji Aforti PLC (stanowiących 19,56% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 6 835 400 GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą
w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania
do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-40-2021- placing 4.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-40-2021- placing 4.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Completion
of third offering of shares in Aforti PLC private placement


The
Management Board of Aforti Holding S.A . based in Warsaw (the "Company",
"Issuer"), in reference to the ESPI Current Report 27/2021 dated May 24,
2021 regarding the completion of the third offering of shares in Aforti
PLC's private placement informs that today the Issuer has been informed
by its subsidiary Aforti PLC, based in London, that it completed on
21.07.2021 the fourth offering round of new issue shares in its private
placement.


The
third round was attended by 13 individual investors who subscribed for a
total of 139 579 Aforti PLC shares for £123 539 confirming a
valuation of the company after paid-in capital of approximately £34.94
million.


Also,
on 21 June 2021, the Issuer entered into agreements for the sale of
AFORTI PLC shares with 5 individual investors, the aggregate value of
which can be considered significant. Aforti Holding S.A. made a total
sale of 453 262 Aforti PLC shares at a price of £0.87 per share.


Following
the transaction Aforti Holding S.A. directly holds 30 882 168
shares in Aforti PLC (representing 80.44% of the share capital), whilst
179 individual investors hold 7 511 429  shares
in Aforti PLC (representing 19.56% of the share capital) with a total
value of £6 835 400.


The
actions taken allow the continuation of activities carried out by a UK
broker aimed at indirectly floating the Issuer's subsidiary, Aforti
Exchange S.A., headquartered in Warsaw, on the Main Market of the London
Stock Exchange and raising up to €5 million in a private placement, as
well as raising an additional £4.5 million through an initial public
offering on the LSE.


The
offering of new issue shares in a private placement of Aforti PLC and
the sale of Aforti PLC shares by the Issuer is connected with the next
stage of activities aimed at further implementation of the strategy of
the Issuer's Capital Group.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki