AFORTI HOLDING S.A.: Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB

2019-07-09 14:10
publikacja
2019-07-09 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-16-2019-_Rejestracja_spolki_zaleznej_Aforti_UAB_-_Registration_of_the_subsidiary_Aforti_UAB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-09
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 lipca 2019 r. do Spółki wpłynęły dokumenty wskazujące, że dnia 08 lipca 2019 r. została zarejestrowana nowa spółka zależna Emitenta: Aforti UAB z siedzibą w Wilnie (Litwa) (dalej: "Spółka Zależna").

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Aforti UAB.

Utworzenie i rejestracja Aforti UAB jest związane z realizacją ekspansji geograficznej Grupy Aforti, na czele której stoi Emitent. W tym celu Spółka Zależna w najbliższych tygodniach złoży wniosek o udzielenie licencji instytucji EMI (ang. E-Money Institution), pozwalającej na obsługę transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osób trzecich oraz obsługę kart i rachunków płatniczych.
Emitent poinformuje o złożeniu w/w wniosku odrębnym komunikatem bieżącym.

Rejestracja Spółki Zależnej stanowi również realizację strategii rozwoju Grupy Aforti na lata 2018 - 2020, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 11/2018 w dniu 05 kwietnia 2018 roku. Jednym z założeń tej strategii jest wejście Grupy Aforti na rynki co najmniej siedmiu krajów europejskich, w tym Czech, Węgier, Albanii i Macedonii.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-16-2019-_Rejestracja_spółki_zależnej_Aforti_UAB_-_Registration of the subsidiary Aforti UAB.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-16-2019-_Rejestracja_spółki_zależnej_Aforti_UAB_-_Registration of the subsidiary Aforti UAB.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of the subsidiary: Aforti UAB


The board of Aforti Holding S.A. ("the Company", "the Issuer")
headquartered in Warsaw hereby announces to the public that on July 8,
2019 the Company received documents showing that on July 8, 2019 was
registered a new subsidiary of the Issuer, named Aforti UAB
headquartered in Vilnius (Lithuania) (hereinafter: "the Subsidiary
Company").The Company holds 100% shares in the share capital of
Aforti UAB.Creating and registration of Aforti UAB is connected
with implemented geographical expansion of the Aforti Group, led by the
Issuer. Therefore, in the coming weeks, the Subsidiary will submit an
application for obtaining a license of an EMI institution for handling
electronic money transactions, including transfers to third party
accounts and handling cards and payment accounts.The Issuer will
inform with a separate current message about submitting the application.The
registration of the Subsidiary is also an implementation the development
strategy of the Aforti Group for 2018-2020, published by the Issuer in
the current report ESPI No. 11/2018 on April 5, 2018. One of the
objectives of this strategy is the entry of the Aforti Group into the
markets of at least seven European countries, including the Czech
Republic, Hungary, Albania and Macedonia.Legal basis: Article 17
paragraph 1 of the MAR – confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-09 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki