REKLAMA

AFORTI HOLDING: RB EBI 17/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

2022-06-24 22:36
publikacja
2022-06-24 22:36
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Raportem bieżącym EBI Spółki nr RB EBI 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku Spółka dokonała zmiany terminu publikacji raportu rocznego oraz raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 r. oraz wyznaczyła nowy dzień publikacji na 29 czerwca 2022 roku.

Zgodnie pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Spółka informuje o naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 pkt. 11 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” („Załącznik”) tj. niedotrzymaniu terminu przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 rok.

Niedotrzymanie terminu przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok 2021 wynika z obszernej ilości danych do analizy a niezbędnych do przeprowadzenia audytu oraz przyjętej przez Spółkę organizacji pracy w postaci pracy hybrydowej wprowadzonej w trakcie trwania pandemii SARS-CoV-2 i wynikających z przedmiotowego powodu opóźnień dotyczących obiegu dokumentów.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, w tym usprawni obieg dokumentów oraz tryb komunikacji, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incidental violation of the Best Practices of NewConnect listed companies

The Management Board of Aforti Holding S.A. ("Company", "Issuer") informs about an incidental breach of the Best Practices of companies listed on NewConnect.

In accordance with the Company's current EBI report No. RB EBI 16/2022 of June 24, 2022, the Company changed the publication date of the Company's annual report for 2021 and set the new publication date to June 29, 2022.

Pursuant to point 16a of the "Best Practices of NewConnect Listed Companies", the Company informs about the breach by the Issuer of the disclosure obligations set out in Article 4 Paragraph 3 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Regulations "Current and periodic information provided in the alternative trading system on NewConnect" ("Annex"), i.e. failure to meet the deadline for submitting the annual report (individual and consolidated) for 2021,

Missing the deadline of submitting of the Company's annual report (individual and consolidated) for 2021 results from the extensive amount of data for analysis necessary to conduct the audit and the work organization adopted by the Company in the form of hybrid work introduced during the SARS-CoV-2 pandemic and delays in the circulation of documents resulting from this reason .

The Company's Management Board will make every effort, including the improvement of document circulation and communication procedure, so that similar events do not occur in the future.

Legal basis: §4 sec. 3 and sec. 4 of the Exhibit 3 “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules
Załączniki
20220624_223639_0000141804_0000143296.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki