REKLAMA

AFORTI HOLDING: RB EBI 16/2022 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego oraz Raportu Rocznego Skonsolidowanego za rok 2021

2022-06-24 22:32
publikacja
2022-06-24 22:32
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2021 r.
Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr RB EBI 14/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2021 r. zadeklarowano na dzień 27 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego oraz raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2021 i wyznacza nowy termin publikacji raportu rocznego oraz raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2021 na dzień 29 czerwca 2022 roku.
Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
Konieczność zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2021 wynika z obszernej ilości danych do analizy a niezbędnych do przeprowadzenia audytu oraz przyjętej przez Spółkę organizacji pracy w postaci pracy hybrydowej wprowadzonej w trakcie trwania pandemii SARS-CoV-2 i wynikających z przedmiotowego powodu opóźnień dotyczących obiegu dokumentów.

Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony uwzględniając zaawansowanie prac nad ukończeniem raportu rocznego oraz raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2021.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Change of the date of publication of the Annual Report and Consolidated Annual Report for 2021

The Management Board of Aforti Holding S.A. ("Company", "Issuer") informs that the date of publication of the Company's annual report for 2021 has been changed.
According to the current EBI report of the Company no. RB EBI 14/2022 of June 22, 2022, the date of publication of the Company's annual report for 2021 was declared for June 27, 2022.

The Management Board of the Company announces that it changes the date of publication of the Company's annual report and consolidated annual report for 2021 and sets the new date of publication of the annual report and consolidated annual report for 2021 on June 29, 2022.
The remaining dates of publication of the Company's periodic reports remain unchanged.
The need to change the date of publication of the Company's annual report for 2021 results from the extensive amount of data for analysis necessary to conduct the audit and the organization of work adopted by the Company in the form of hybrid work introduced during the SARS-CoV-2 pandemic and delays in the circulation of documents resulting from this reason .

The Issuer indicates that the new deadline has been set taking into account the advancement of work on the completion of the annual report and the consolidated annual report for 2021.

Legal basis: § 6 sec. 14.2 of the Exhibit 3 “Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market” to the Alternative Trading System Rules
Załączniki
20220624_223200_0000141803_0000143295.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
POZNAJ NOWE BMW X1

POZNAJ NOWE BMW X1

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki