ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.

2019-05-31 18:35
publikacja
2019-05-31 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_AISA_27.06.2019..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_AISA_27.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Adiuvo Investments S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po jego sporządzeniu i przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA AISA 27.06.2019..pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA AISA 27.06.2019..pdf
Projekty uchwał AISA 27.06.2019.pdfProjekty uchwał AISA 27.06.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU MAREK ORŁOWSKI
2019-05-31 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU ANNA ARANOWSKA-BABLOK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki